Unia Europejska - flaga

Jak korzystać

Aby korzystać z Platformy konieczne jest założenie konta, którego możemy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie w formie skanu na adres e-mail: razem@dk.kozy.pl lub dostarczeniu do biura Domu Kultury w Kozach Formularza rejestracji Użytkownika do Platformy Komunikacji „Razem” (kliknij, aby pobrać). W przypadku osób niepełnoletnich o założenie konta wnioskuje rodzic/opiekun prawny. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, imion i nazwisk oraz numeru kontaktowego rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
Po weryfikacji danych zostanie założone konto Użytkownika.
Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy po podaniu adresu e-mail i hasła (logowanie).

Po założeniu konta użytkownik otrzymuje możliwość kontaktu z instruktorami grupy, do której przynależy oraz edycję podstawowych danych takich jak hasło do konta oraz avatara wyświetlanego przy wiadomościach wysyłanych przez Użytkownika.

Platforma umożliwia tworzenie przez instruktorów wątków, zarówno do całej grupy jak i do poszczególnych użytkowników w obrębie danej grupy. Istnieje również możliwość dołączenia do wiadomości linku lub pliku, które użytkownicy mogą pobierać.

Uczniowie mogą odpowiadać na wiadomości wysłane przez instruktorów zarówno w wiadomościach skierowanych do nich jak i do całej grupy. Natomiast uczniowie mogą tworzyć wątki tylko do instruktorów.

System umożliwia włączenie powiadomień mailowych o nowych wiadomościach.

Dzięki Platformie komunikacji kontakt uczeń-instruktor, grupa-instruktor jest znacznie uproszczony, poruszane zagadnienia znajdują się w odpowiednim wątku, wszystko jest pogrupowane i czytelne, co niewątpliwie jest przewagą nad ogólnymi sposobami komunikacji (np. wiadomościami w grupach na platformie Facebook).
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner
Przewiń do góry