Unia Europejska - flaga

Zarejestruj się

Aby korzystać z Platformy konieczne jest założenie konta, którego możemy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie w formie skanu na adres e-mail: razem@dk.kozy.pl lub dostarczeniu do biura Domu Kultury w Kozach Formularza rejestracji Użytkownika do Platformy Komunikacji „Razem” (kliknij, aby pobrać). W przypadku osób niepełnoletnich o założenie konta wnioskuje rodzic/opiekun prawny. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, imion i nazwisk oraz numeru kontaktowego rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
Po weryfikacji danych zostanie założone konto Użytkownika.
Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy po podaniu adresu e-mail i hasła (logowanie).

Po założeniu konta użytkownik otrzymuje możliwość kontaktu z instruktorami grupy, do której przynależy oraz edycję podstawowych danych takich jak hasło do konta oraz avatara wyświetlanego przy wiadomościach wysyłanych przez Użytkownika.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner
Przewiń do góry